Frågor & Svar - fiskeriet.se

Frågor och svar

Näring, miljö, hantering och inte minst vattnet – det är många faktorer som påverkar laxens hälsa. Därför är odlarna
juridiskt ansvariga för att driften är hälsomässigt sund. Personalen måste vara dokumenterat kunniga och genomgå fortbildning var femte år. Och norska motsvarigheten till Livsmedelsverket kontrollerar att odlarna har tillräcklig kompetens. Allt för att laxarna ska må bra.

Anläggningarna måste följa en rad regler och bestämmelser och inspekteras minst sex gånger årligen. Efter varje produktionscykel vilar anläggningen tom på fisk i två månader så att en eventuell smitta inte förs över till nästa generation. Installationerna hålls rena och säkra så att personal eller arbetsverktyg inte sprider en eventuell smitta vidare.

I likhet med den mesta maten vi äter finns små halter av miljögift även i odlad lax.
Årligen undersöker norska Havforskningsinstitutet den odlade fisken för miljögifter. Nivåerna i den odlade laxen har minskat, bland annat tack vare mer vegetabiliskt innehåll i fodret. Odlad lax innehåller numera mindre miljögifter än vilt levande feta fiskar.

Ät gärna mycket fisk. Men det finns några som kan ha högre halter av dioxiner och PCB. Undvik särskilt de här fiskarna – ät dem inte oftare än högst 2 till 3 gånger per år:

- Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.
- Även lax som är fångad i älvarna.
- Strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken. Inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller lägre halter av dessa miljögifter.
- Vildfångad sik från Vänern och Vättern
- Vildfångad röding från Vättern

Honorna får rom och hanarna bildar sädesledare i form av ett vitt hårt ”nystan”. Många tror då att det vita ”nystanet” är mask. Vilket alltså inte är fallet och är helt naturligt och inte farligt. Det kan hända att vissa som köper kräftor i slutet av säsongen får fler hanar som utvecklat sädesledare men beroende på temperatur och andra förhållanden förekommer det från Juli - Augusti. Vi anser att det är fördelaktigt att fånga kräftorna och frysa ner dem när de är som bäst oavsett svensk kräftsäsong.

Då är det troligtvis inte sand utan kräftan bildar extra kalk under vissa stadier i livet i och med att de ömsar skal. Det känns precis som sand och knastrar lite.

Benfritt går inte att garantera eftersom benen ofta har samma färg som fiskköttet och det är fortsatt ett handarbete med manuell hantering. Vår ambition är att försöka uppnå så bra resultat och kvalitet som möjligt. Våra fabriker har utbildad personal och speciella skärbord som belyses underifrån samt gör stickprovskontroller. Men tyvärr händer det ändå att ben kan passera, vilket också är anledningen till att i stort sett alla fiskprodukter innehåller en varning om den saken.

Parasiter i fisk är tyvärr ett naturligt inslag i både vildfångad och odlad fisk, helt ofarligt, men inte desto mindre obehagligt att stöta på. Branschen är medveten och trots noga kontroller kan det missas men det är ovanligt.
När man filéar fisk läggs stort fokus på att upptäcka det, bland annat med att man belyser skärbrädor underifrån för att förhindra att det kommer ut på marknaden. Vit mask Nematod i vit fisk är ändå det som är svårast att upptäcka och där ser vi flest reklamationer av parasiter.
Om fisken är en hel fisk, endast urtagen och huvud borttaget direkt i samband med fisket så minskar chansen att det upptäcks vid bearbetningen. Man tar prover vid fisket, men då är det endast stick prover på enstaka individer och kan lätt missas.

Fryst fisk och skaldjur glaseras alltid med vatten för att förhindra uttorkning men mängden vatten är inte inräknad i fiskens vikt, dvs det som står på påsen är produktens nettovikt innan dess att den glaserats.
När en fiskfilé som varit fryst tinas upp släpper den från sig en stor mängd vätska, både den vätska som glaserats utanpå filén men även en stor del av dess naturliga köttsaft. Det här är ett fenomen som återfinns på all fryst mat, alltså inte bara fiskprodukter, och har sin grund i att det sker en cellsprängning vid infrysning som när produkten genom tinas gör att den släpper ifrån sig sin naturliga vätska/köttsaft.