Frågor & Svar - fiskeriet.se

Frågor och svar

Fiskeriet Sverige AB har kommit överens med norska Frøya Salmon AS om att inleda samarbete som ensam importör av Frøya produkter till den svenska marknaden.

Från och med den 1 januari 2021 representerar Fiskeriet Sverige AB Frøya Salmon AS och är ensam importör till den svenska marknaden. Genom det nya samarbetet kompletteras Fiskeriets produktportfölj med laxprodukter av högsta kvalitet för moderna och trendiga rätter och riktar sig till kunder och konsumenter inom både foodservice och dagligvaruhandeln. Bägge bolagen ingår i den norska koncernen Insula AS som är ledande leverantör av sjömatsprodukter på den svenska marknaden.

• I och med samarbetet och partnerskapet med Fiskeriet får vi tillgång till en marknadsledande aktör som har både kunskap, erfarenhet och kraften att nå ut brett på den svenska marknaden, säger Henrik V Andersen, VD Frøya Salmon AS.

För Fiskeriet Sverige AB ligger detta samarbete helt i linje med bolagets vision om att skapa Havsbaserad Hållbar Tillväxt.

• Med Frøya får Fiskeriet en marknadsledande produktportfölj som möjliggör ytterligare ett steg vidare i satsningen på att utveckla kategorin sjömat som helhet på den svenska marknaden. Framöver kommer vi tillsammans med Fröya satsa på synlighet i butik och nya samarbeten som ska möjliggöra för fler konsumenter att hitta till sjömaten, säger Jörgen Bergqvist, VD Fiskeriet Sverige AB.

Frøyas produkter är ultrafärska, jämnt skurna filéer och överlägsna i kvalitet. Med en unik förpacknings- och kylprocess tar det bara två timmar från hav till förpackad produkt, redo för snabb nedkylning strax under 0 grader och når på så sätt sin unika kvalitet.

En viktig målgrupp är de yngre progressiva som värdesätter kvalitet, fokuserar på hållbarhet samt inspireras av kök och rätter från hela världen och söker goda, nyttiga och lättlagade råvaror. Frøya lax är skurna i en jämn tjocklek där hela biten kan nyttjas och inte ger något svinn och passar perfekt till såväl sushi, sashimi och poké bowls som vanliga laxrätter.

• Samarbetet ger oss en bredare produktportfölj med fler och bättre synergier i alla led. Med Frøya kan vi fortsätta driva utvecklingen framåt i rollen som erkänd kategorikapten på den svenska marknaden. Havsbaserad mat är en överlägsen proteinkälla och en god kraft från havet, sett ur både hälso- och hållbarhetssynpunkt, säger Karolina Nygren, marknads- och innovationschef, Fiskeriet Sverige AB.

Ambitionen för Fiskeriet är att agera strategisk partner till våra kunder med trovärdighet i bredd och djup i erbjudande och en affärsmodell som upplevs kundnära.

Kontaktperson:
Jörgen Bergqvist, VD Fiskeriet Sverige AB, telefon 073 052 24 84

Med anledning av utvecklingen av COVID-19 och den oro som många känner arbetar Fiskeriet på en övergripande beredskapsplan för att fullfölja vår gemensamma plan och leveransförmåga.
• Vi producerar utan avvikelser och har fortsatt god leveransförmåga.
• Det finns inget som tyder på en risk i samband med inköp av varor och mottagande av gods från Kina eller andra länder där det råder ett virusutbrott. Detta gäller även paket som fraktats genom Kina och andra drabbade länder till sin slutdestination
Vi följer utvecklingen noga och håller oss informerade och åtföljer de rekommendationer som ges genom Livsmedelsverket samt Folkhälsomyndigheten.

Näring, miljö, hantering och inte minst vattnet – det är många faktorer som påverkar laxens hälsa. Därför är odlarna
juridiskt ansvariga för att driften är hälsomässigt sund. Personalen måste vara dokumenterat kunniga och genomgå fortbildning var femte år. Och norska motsvarigheten till Livsmedelsverket kontrollerar att odlarna har tillräcklig kompetens. Allt för att laxarna ska må bra.

Anläggningarna måste följa en rad regler och bestämmelser och inspekteras minst sex gånger årligen. Efter varje produktionscykel vilar anläggningen tom på fisk i två månader så att en eventuell smitta inte förs över till nästa generation. Installationerna hålls rena och säkra så att personal eller arbetsverktyg inte sprider en eventuell smitta vidare.

I likhet med den mesta maten vi äter finns små halter av miljögift även i odlad lax.
Årligen undersöker norska Havforskningsinstitutet den odlade fisken för miljögifter. Nivåerna i den odlade laxen har minskat, bland annat tack vare mer vegetabiliskt innehåll i fodret. Odlad lax innehåller numera mindre miljögifter än vilt levande feta fiskar.

Ät gärna mycket fisk. Men det finns några som kan ha högre halter av dioxiner och PCB. Undvik särskilt de här fiskarna – ät dem inte oftare än högst 2 till 3 gånger per år:

- Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.
- Även lax som är fångad i älvarna.
- Strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken. Inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller lägre halter av dessa miljögifter.
- Vildfångad sik från Vänern och Vättern
- Vildfångad röding från Vättern

Honorna får rom och hanarna bildar sädesledare i form av ett vitt hårt ”nystan”. Många tror då att det vita ”nystanet” är mask. Vilket alltså inte är fallet och är helt naturligt och inte farligt. Det kan hända att vissa som köper kräftor i slutet av säsongen får fler hanar som utvecklat sädesledare men beroende på temperatur och andra förhållanden förekommer det från Juli - Augusti. Vi anser att det är fördelaktigt att fånga kräftorna och frysa ner dem när de är som bäst oavsett svensk kräftsäsong.

Då är det troligtvis inte sand utan kräftan bildar extra kalk under vissa stadier i livet i och med att de ömsar skal. Det känns precis som sand och knastrar lite.

Benfritt går inte att garantera eftersom benen ofta har samma färg som fiskköttet och det är fortsatt ett handarbete med manuell hantering. Vår ambition är att försöka uppnå så bra resultat och kvalitet som möjligt. Våra fabriker har utbildad personal och speciella skärbord som belyses underifrån samt gör stickprovskontroller. Men tyvärr händer det ändå att ben kan passera, vilket också är anledningen till att i stort sett alla fiskprodukter innehåller en varning om den saken.

Parasiter i fisk är tyvärr ett naturligt inslag i både vildfångad och odlad fisk, helt ofarligt, men inte desto mindre obehagligt att stöta på. Branschen är medveten och trots noga kontroller kan det missas men det är ovanligt.
När man filéar fisk läggs stort fokus på att upptäcka det, bland annat med att man belyser skärbrädor underifrån för att förhindra att det kommer ut på marknaden. Vit mask Nematod i vit fisk är ändå det som är svårast att upptäcka och där ser vi flest reklamationer av parasiter.
Om fisken är en hel fisk, endast urtagen och huvud borttaget direkt i samband med fisket så minskar chansen att det upptäcks vid bearbetningen. Man tar prover vid fisket, men då är det endast stick prover på enstaka individer och kan lätt missas.

Fryst fisk och skaldjur glaseras alltid med vatten för att förhindra uttorkning men mängden vatten är inte inräknad i fiskens vikt, dvs det som står på påsen är produktens nettovikt innan dess att den glaserats.
När en fiskfilé som varit fryst tinas upp släpper den från sig en stor mängd vätska, både den vätska som glaserats utanpå filén men även en stor del av dess naturliga köttsaft. Det här är ett fenomen som återfinns på all fryst mat, alltså inte bara fiskprodukter, och har sin grund i att det sker en cellsprängning vid infrysning som när produkten genom tinas gör att den släpper ifrån sig sin naturliga vätska/köttsaft.