Miljöcert - fiskeriet.se
Miljö och certifiering

HÅLLBARHET

Vi är alla beroende av ett hav som mår bra. Därför erbjuder Fiskeriet MSC- och ASC-certifierade produkter. Fiskeriet följer WWF:s fiskguide som grund och har även egna krav och önskemål för att belastningen och påverkan på havet ska bli så liten som möjligt.

Hållbarhet

Miljö- och hållbarhetspolicy

Vi samarbetar med leverantörer som är noga utvalda, som har ett aktivt arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet samt sociala frågor. Vi har gemensamma etiska riktlinjer för all egen personal och även strikta krav, inklusive sociala krav, i vår uppförandekod för leverantörer. Vi besöker våra leverantörer i hela världen för att försäkra oss om bland annat kvalitet, säkerhet och arbetsvillkor – Fiskeriet är ett hållbart och långsiktigt varumärke. För oss är spårbarhet och transparens en självklarhet.
Läs mer i vår Hållbarhetsrapport.
Läs mer

Hållbarhetspolicy

Vår verksamhet skall vara skonsam och hållbar för vår personal och miljön samt ha en hög miljöstandard. Detta uppnår vi genom att ständigt:

• Arbeta för att våra verksamheter ska ske efter principerna för en hållbar utveckling

• Stimulera medvetenheten hos medarbetarna avseende miljö och hållbarhet, samt kontinuerligt förbättra vår miljöstandard

• Säkerställa att vi uppfyller miljökrav enligt gällande lagstiftning

• Sträva efter att samarbeta med leverantörer och partners som tar ett miljömässigt och socialt ansvar

• Uppmärksamma all egen, och eventuellt inhyrd, personal och leverantörer om vår uppförandekod gällande sociala och miljömässiga krav

Bildresultat för MARINE STEWARDSHIP COUNCIL

MSC – Marine Stewardship Council

är en internationell stiftelse som certifierar och miljömärker fisk- och skaldjursprodukter. De har tagit fram regler för hur ett uthålligt fiske som bevarar mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna i havet ska bedrivas.

Bland annat bedömer de status av fiskbestånd, gör åtgärder för att minimera bifångst och ekosystempåverkan samt ställer krav på goda arbetsförhållanden ombord på fiskebåten. För att få använda MSCs märke på fisk- och skaldjursprodukter måste fisket ske enligt MSCs principer och kriterier. Utvärdering och certifiering av stora och småskaliga fisken runt om i världen sker kontinuerligt enligt MSC.

Kontakta oss på info@fiskeriet.se för mer information.

 

Bildresultat för Aquaculture Stewardship Council

ASC – Aquaculture Stewardship Council

Vi erbjuder ASC-märkt fisk och skaldjur som odlats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. ASC Chain of Custody – spårbarhetscertifiering är en global miljöcertifiering för odlad fisk och skaldjur.

Märkningen garanterar att produktionen sköts ansvarsfullt och att det går att spåra fisken tillbaka till där den odlats. Kraven för odling enligt ASC varierar något beroende på art, plats och odlingsmetod.

Kontakta oss på info@fiskeriet.se för mer information.

 

Bildresultat för krav märkt

KRAV

Krav är en nationell certifiering och står för en hållbar livsmedelsproduktion. KRAVmärkt fisk innebär att producenten har bedömts och godkänts enligt organisationens regler. KRAV och dess norska systerorganisation Debio har utvecklat gemensamma regler för odling av laxfiskar. I dag kan man köpa KRAVmärkt lax från Norge. KRAV har också regler för vildfångad fisk och skaldjur vilka bland annat fokuserar på hållbara bestånd, selektiva fiskemetoder och koldioxidutsläpp vid fiske.

Kontakta oss på info@fiskeriet.se för mer information.

 

FSSC 22000

FSSC 22000 är en förkortning av Food Safety System Certification och är ett certifieringsprogram som hjälper företag att upprätta processer som gynnar effektiviteten inom organisationen med syfte att förse konsumenterna med säkra livsmedel. ​

FSSC 22000 är erkänd av Global Food Safety Initiative, GFSI, och de flesta dagligvarukedjor och livsmedelsföretag i Europa kräver denna typ av certifiering av sina leverantörer. För att bli certifierad enligt FSSC 22000 krävs det att företagets kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i standarden, samt att processer och rutiner är dokumenterade och implementerade i den dagliga verksamheten. Det krävs även att organisationen ständigt arbetar med ett systematiskt förbättringsarbete.​ Minst en gång per år genomförs en revision av oberoende certifieringsorgan för att säkerställa att organisationens arbetssätt uppfyller FSSC22000 certifieringen

Kontakta oss på info@fiskeriet.se för mer information.