Miljöcert - fiskeriet.se
Miljö och certifiering

HÅLLBARHET

Vi är alla beroende av ett hav som mår bra. Därför erbjuder Fiskeriet MSC- och ASC-certifierade produkter. Fiskeriet följer WWF:s fiskguide som grund och har även egna krav och önskemål för att belastningen och påverkan på havet ska bli så liten som möjligt.

Hållbarhet

Miljö- och hållbarhetspolicy

Vi samarbetar med leverantörer som är noga utvalda, som har ett aktivt arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet samt sociala frågor. Vi har gemensamma etiska riktlinjer för all egen personal och även strikta krav, inklusive sociala krav, i vår uppförandekod för leverantörer. Vi besöker våra leverantörer i hela världen för att försäkra oss om bland annat kvalitet, säkerhet och arbetsvillkor – Fiskeriet är ett hållbart och långsiktigt varumärke. För oss är spårbarhet och transparens en självklarhet.
Läs mer i vår Hållbarhetsrapport - pdf.
Läs mer

Hållbarhetspolicy

Vår verksamhet skall vara skonsam och hållbar för vår personal och miljön samt ha en hög miljöstandard. Detta uppnår vi genom att ständigt:

• Arbeta för att våra verksamheter ska ske efter principerna för en hållbar utveckling

• Stimulera medvetenheten hos medarbetarna avseende miljö och hållbarhet, samt kontinuerligt förbättra vår miljöstandard

• Säkerställa att vi uppfyller miljökrav enligt gällande lagstiftning

• Sträva efter att samarbeta med leverantörer och partners som tar ett miljömässigt och socialt ansvar

• Uppmärksamma all egen, och eventuellt inhyrd, personal och leverantörer om vår uppförandekod gällande sociala och miljömässiga krav

Bildresultat för MARINE STEWARDSHIP COUNCIL

MSC – Marine Stewardship Council

är en internationell stiftelse som certifierar och miljömärker fisk- och skaldjursprodukter. De har tagit fram regler för hur ett uthålligt fiske som bevarar mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna i havet ska bedrivas.

Bland annat bedömer de status av fiskbestånd, gör åtgärder för att minimera bifångst och ekosystempåverkan samt ställer krav på goda arbetsförhållanden ombord på fiskebåten. För att få använda MSCs märke på fisk- och skaldjursprodukter måste fisket ske enligt MSCs principer och kriterier. Utvärdering och certifiering av stora och småskaliga fisken runt om i världen sker kontinuerligt enligt MSC.

Certifikat pdf

 

Bildresultat för Aquaculture Stewardship Council

ASC – Aquaculture Stewardship Council

Vi erbjuder ASC-märkt fisk och skaldjur som odlats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. ASC Chain of Custody – spårbarhetscertifiering är en global miljöcertifiering för odlad fisk och skaldjur.

Märkningen garanterar att produktionen sköts ansvarsfullt och att det går att spåra fisken tillbaka till där den odlats. Kraven för odling enligt ASC varierar något beroende på art, plats och odlingsmetod.

Certifikat pdf

 

Bildresultat för krav märkt

KRAV

Krav är en nationell certifiering och står för en hållbar livsmedelsproduktion. KRAVmärkt fisk innebär att producenten har bedömts och godkänts enligt organisationens regler. KRAV och dess norska systerorganisation Debio har utvecklat gemensamma regler för odling av laxfiskar. I dag kan man köpa KRAVmärkt lax från Norge. KRAV har också regler för vildfångad fisk och skaldjur vilka bland annat fokuserar på hållbara bestånd, selektiva fiskemetoder och koldioxidutsläpp vid fiske.

Certifikat: Stockholm | Umeå | Göteborg

 

IP Livsmedel

IP Livsmedel är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel i hela kedjan från primärproduktion till förädling. IP ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Standarden omfattar grundläggande arbete med livsmedelssäkerhet, där produktsäkerhet för konsumenten är i centrum.

Kraven omfattar hygien, spårbarhet, märkning och livsmedelssäkerhet enligt HACCP.

Certifikat: Stockholm | Umeå | Göteborg